ผลงานของเรา > คมนาคมและการขนส่ง
 • งานสำรวจออกแบบ ถนนสาย แยก ทช.ชม.3029 – แยก ทช.ชม.4039 อ.เมือง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่


  ที่ตั้งโครงการ :สันกำแพง จ.เชียงใหม่
  เจ้าของโครงการ : กรมทางหลวงชนบท
  ระยะเวลา : 5 ม.ค. 59 ถึง 31 ส.ค. 59
  ประเภทงาน : งานสำรวจและออกแบบถนน
  ลักษณะโครงการ :

 • งานสำรวจออกแบบ ถนนสาย สป.1006 แยก ทล.3 – เคหะบางพลี อ.บางบ่อ, บางเสาธง จ.สมุทรปราการ


  ที่ตั้งโครงการ :อ.บางบ่อ, บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
  เจ้าของโครงการ : กรมทางหลวงชนบท
  ระยะเวลา :5 ม.ค. 58 ถึง 1 ก.ย. 58
  ประเภทงาน : งานสำรวจและออกแบบถนน
  ลักษณะโครงการ :

 • งานบริการด้านวิศวกรรมสำหรับการสำรวจ และออกแบบรายละเอียด งานสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 11 กับทางหลวงหมายเลข 1045 (แยกวังสีสูบ)


  ที่ตั้งโครงการ :
  เจ้าของโครงการ : กรมทางหลวง
  ระยะเวลา : 27 ก.ย. 57 ถึง 21 ก.ย. 58
  ประเภทงาน : งานสำรวจและออกแบบถนน
  ลักษณะโครงการ :

 • งานสำรวจออกแบบสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท


  ที่ตั้งโครงการ :
  เจ้าของโครงการ : กรมทางหลวงชนบท
  ระยะเวลา : 27 ก.ย. 57 ถึง 21 ก.ย. 58
  ประเภทงาน : งานสำรวจและออกแบบถนน
  ลักษณะโครงการ :

 • โครงการสำรวจและออกแบบ โครงการก่อสร้างทางต่างระดับตัดผ่านทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี) ตามแนวถนนสายบ้านสวน-หนองข้างคอก หมู่ที่ 1,4 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี


  ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดชลบุรี
  เจ้าของโครงการ : เทศบาลเมืองบ้านสวน  
  ระยะเวลา : 15 ก.ย. 57 ถึง 5 พ.ค. 58
  ประเภทงาน : งานสำรวจและออกแบบถนน