ผลงานของเรา > คมนาคมและการขนส่ง
 • งานสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงสร้างต่างระดับตัดผ่านทางรถไฟปี 2555 กลุ่มที่ 1 อำเภอปราณบุรี , อำเภอสามร้อยยอด และอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวม 3 โครงการ


  ที่ตั้งโครงการ :
  เจ้าของโครงการ : กรมทางหลวงชนบท
  ระยะเวลา : 26 มี.ค. 55 ถึง 20 พ.ย. 55
  ประเภทงาน :
  ลักษณะโครงการ :

 • งานควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก (แนวตะวันออก-ตะวันตก)
  พร้อมสะพานกลับรถ


  ที่ตั้งโครงการ : กรุงเทพมหานคร
  เจ้าของโครงการ : กรมทางหลวงชนบท
  ระยะเวลา :1 ก.พ. 55 ถึง 31 ธ.ค. 57
  ประเภทงาน : ควบคุมการก่อสร้าง
  ลักษณะโครงการ :

 • โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบเพื่อการแก้ไขปัญหาจราจรถนนเพชรเกษม จากแยกท่าพระถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร


  ที่ตั้งโครงการ :
  เจ้าของโครงการ : กรุงเทพมหานคร
  ระยะเวลา : 12 ก.ย. 54 ถึง 11 ก.ย. 55
  ประเภทงาน :
  ลักษณะโครงการ :

 • งานควบคุมการก่อสร้างถนนสาย ก ผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา (ตอนที่ 1)จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


  ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  เจ้าของโครงการ : กรมทางหลวงชนบท
  ระยะเวลา : 1 ก.ย. 54 ถึง 16 ก.ค. 57
  ประเภทงาน : งานสำรวจและออกแบบถนน
  ลักษณะโครงการ :

 • งานสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการก่อสร้างสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาคปี 2554 กลุ่มที่ 1


  ที่ตั้งโครงการ :
  เจ้าของโครงการ : กรมทางหลวงชนบท
  ระยะเวลา : 17 ม.ค. 54 ถึง 15 ก.ค. 54
  ประเภทงาน :
  ลักษณะโครงการ :

 • ศึกษาวิเคราะห์โครงการและออกแบบรายละเอียดสำหรับก่อสร้างโครงการท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A)


  ที่ตั้งโครงการ :
  เจ้าของโครงการ : การท่าเรือแห่งประเทศไทย
  ระยะเวลา : 28 ธ.ค. 53 ถึง 20 มิ.ย. 54
  ประเภทงาน :
  ลักษณะโครงการ :