ผลงานของเรา > ระบบท่อก๊าซ
 • งานจ้างสำรวจเบื้องต้นและศึกษาความเป็นไปได้สำหรับแนวเส้นทางเลือกโครงการวางท่อส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว ชลบุรี – สระบุรี


  ที่ตั้งโครงการ :
  เจ้าของโครงการ : บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)
  ระยะเวลา : 7 ส.ค. 56 ถึง 2 ก.พ. 57
  ประเภทงาน :
  ลักษณะโครงการ :

 • งานจ้างบริษัทที่ปรึกษาสำรวจและทำแบบรายละเอียด (PIPELINE ALIGNMENT SHEET) โครงการท่อเชื่อมระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ นวนคร-รังสิต เพื่อลดมลภาวะในเขตอุตสาหกรรม


  ที่ตั้งโครงการ : จ.พระนครศรีอยุธยา และ จ.ปทุมธานี
  เจ้าของโครงการ : บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)
  ระยะเวลา : 8 มี.ค. 55 ถึง 21 เม.ย. 55
  ประเภทงาน :
  ลักษณะโครงการ :

 • โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 4
  (Section A ระยอง-ฉะเชิงเทรา)


  ที่ตั้งโครงการ : จ.ระยอง - จ.ฉะเชิงเทรา
  เจ้าของโครงการ : บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)
  ระยะเวลา : 14 ก.ย 50 ถึง 22 ธ.ค. 50 ,25 มี.ค. 51 ,22 ก.ค. 51
  ประเภทงาน :
  ลักษณะโครงการ :

 • โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ไปยังโรงไฟฟ้า จังหวัดสงขลา (ก่อสร้าง และ As Built)


  ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดสงขลา
  เจ้าของโครงการ : บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน
  ระยะเวลา : พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ.2550
  ประเภทงาน :
  ลักษณะโครงการ :