ผลงานของเรา > คมนาคมและการขนส่ง
 • ศึกษาวิเคราะห์โครงการและออกแบบรายละเอียดสำหรับก่อสร้างศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ ที่ท่าเรือแหลมฉบัง


  ที่ตั้งโครงการ :
  เจ้าของโครงการ : การท่าเรือแห่งประเทศไทย
  ระยะเวลา : 28 ธ.ค. 53 ถึง 20 มิ.ย. 54
  ประเภทงาน :
  ลักษณะโครงการ :

 • งานควบคุมการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกที่ กม. 6+900 ของถนนสาย ค ผังเมืองรวมเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี


  ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดราชบุรี
  เจ้าของโครงการ : กรมทางหลวงชนบท
  ระยะเวลา : 2 พ.ค. 53 ถึง 4 เม.ย. 55
  ประเภทงาน : งานควบคุมการก่อสร้าง
  ลักษณะโครงการ :

 • งานสำรวจและออกแบบโครงสร้างต่างระดับตัดผ่านทางรถไฟ
  ปี 2553


  ที่ตั้งโครงการ :
  เจ้าของโครงการ : กรมทางหลวงชนบท
  ระยะเวลา : 28 เม.ย. 53 ถึง 23 พ.ย. 53
  ประเภทงาน :
  ลักษณะโครงการ :

 • งานสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการก่อสร้างสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาค ปี 2553 กลุ่มที่ 1


  ที่ตั้งโครงการ :
  เจ้าของโครงการ : กรมทางหลวงชนบท
  ระยะเวลา : 11 ม.ค. 53 ถึง 9 ก.ค. 53
  ประเภทงาน :
  ลักษณะโครงการ :

 • ควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางลอดถนนจรัญสนิทวงศ์กับถนนบรมราชชนนี


  ที่ตั้งโครงการ : กรุงเทพมหานคร
  เจ้าของโครงการ : กรุงเทพมหานคร
  ระยะเวลา :3 ธ.ค. 52 ถึง 18 ก.พ. 56
  ประเภทงาน : ควบคุมการก่อสร้าง
  ลักษณะโครงการ :

 • งานควบคุมการก่อสร้าง โครงการถนนไร้ฝุ่นภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 กลุ่มที่ 2 (สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท)


  ที่ตั้งโครงการ :
  เจ้าของโครงการ : กรุงเทพมหานคร
  ระยะเวลา : 3 ธ.ค. 52 ถึง 18 ก.พ. 56
  ประเภทงาน :
  ลักษณะโครงการ :