• (+66)2 718 7304-6
 • Span@Spancompany.com
 • จันทร์ - ศุกร์ 8.00 น.-17.00 น.
ข่าวสาร
 • จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 งานสำรวจและออกแบบสะพานเข้าศูนย์ราชการ
  จังหวัดสระบุรี
  วันที่ประกาศ : 9 ตุลาคม 2560

  เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 บริษัท สแปน จำกัด ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 เพื่อสรุปรูปแบบโครงการ ในการประชุมดังกล่าว ได้มีตัวแทนหน่วยงานราชการเข้าร่วม เป็นจำนวน 29 คน

   

  รายละเอียด>>
 • จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 งานสำรวจและออกแบบสะพานเข้าศูนย์ราชการ
  จังหวัดสระบุรี
  วันที่ประกาศ : 28 กันยายน 2560

  เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2560 บริษัท สแปน จำกัด ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 เพื่อนำเสนอโครงการ และรับฟังข้อคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เหมาสมกับ

   

  รายละเอียด>>